Hydra #9

I detta nummer:

  1. Nya bakgrunder till Troika!
  2. Monstersamlaren
  3. Recension av Månens krigsherrar
  4. Recension av Troika!
  5. Klassiker: Vathek av William Beckford
  6. Efter fasorna
  7. Kopparbacka – Del 1
  8. Kom an, kom an, pirater! – Äventyr till Hjältarnas Tid
  9. Taxi1000 – Äventyr till Cyber M/77

Print on Demand via Lulu

PDF via DriveThruRPG

Advertisement

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s